HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Vyakaranam
Vyakaranam

Bhashabhagamulu –

  1. namavaachakamu
  2. sarvanamamu
  3. kriya
  4. visheshanamu
  5. avyayamu
  1. namavaachakamu – perunu telipe padamunu namavaachakamu ani antaru.

Udaharana  - raju, ramarao, andhrapradesh

  1. sarvanamamu – namvaachakaniki baduluga vadedanni sarvanamamu ani antaru

udaharana - atadu, ame, nenu, nuvvu, varu
   3.  kriya - chese Panini telipedanini kriya antaru
Udaharana – vachhenu, vellenu, vrasenu
   4.  visheshanamu – gunamunu teliyajesedanini visheshanamu antaru.
Udaharana – tipi, chedu, pulupu, telupu, manchi, chedu
   5. avyayamu – linga vachana vibhaktulu leni padamunu avyayamu ani antaru.
Udaharana – oho, aha

Ekavachanamu – oka vyakthini leda vastuvu gurinchi telipedanini ekavachanamu antaru.
Udaharana – computer, pustakamu, pennu
Bahuvachanamu – iddaru leda antakante ekkuva vastuvulu leda vyaktulu gurinchi cheppedanini bahuvachanamu antaru.
Udaharana – coomputrs, pustakalu, pennulu

Pakruthi – marpu chendani mulapadamu. Dinine tatsamamu ani antaru.
Udaharana – raju, lakshmi
Vikruthi – pakruthi padamunundi marpuchendi vachhina padamu. Dinine tadbhavamu antaru.
Udaharana – redu, lachhi

Karta – panicheyuvanini leda danini telipematanu karta antaru.
Udaharana – ravi uru nundi vachhadu. Ikkada karta ravi.
Karma – paniyokka phalamunu pondu danini karma antaru.
Udaharana – ramu badiki vellenu. Ikkada karma badiki
Kriya – chese Panini kriya antaru.
Udaharana – ramu badiki vellenu. Ikkada vellenu anedi kriya.

Kriya rupamlo vachhe marpulanu teliyacheyu danini kalamu antaru. Kalamunu 3 rakaluga vibhajinchavachhu.

  1. vartamana kalamu – prastutam karige pani gurchi teliyajeyu kalamunu vartamana kalamu antaru.
  2. bhuta kalamu – jarigipoyina Panini gurinchi telipe kalamunu bhuta kalamu antaru.
  3. bhavishyat kalamu – bhavishyatlo jaragabovu panulanu telipe kalamunu bhavishyat kalamu antaru.

    

 


     
© 2014 chotakids.com