HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Telugu Letters
Telugu Letters
a
aa
e
ee
u
uu
R
Ru
అం
అః
e
ea
ai
o
oa
ou
am
aha
ka
kha
ga
gha
na
ca
cha
ja
jha
~na
ta
tha
da
dha
na
ta
tha
dha
dha
na
pa
pha
ba
bha
ma
ya
ra
la
va
Sa
sha
sa
ha
క్ష
La
ksha
ra
     
© 2014 chotakids.com