HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Bhashabhagamulu
Bhashabhagamulu

Bhashabhagamulu –

 1. namavaachakamu
 2. sarvanamamu
 3. kriya
 4. visheshanamu
 5. avyayamu
 1. namavaachakamu – perunu telipe padamunu namavaachakamu ani antaru.  Udaharana  - raju, ramarao, andhrapradesh
 2. sarvanamamu – namvaachakaniki baduluga vadedanni sarvanamamu ani antaruudaharana - atadu, ame, nenu, nuvvu, varu
 3. kriya - chese Panini telipedanini kriya antaru
  Udaharana – vachhenu, vellenu, vrasenu
 4. visheshanamu – gunamunu teliyajesedanini visheshanamu antaru.
  Udaharana – tipi, chedu, pulupu, telupu, manchi, chedu
 5. avyayamu – linga vachana vibhaktulu leni padamunu avyayamu ani antaru.
  Udaharana – oho, aha


     
© 2014 chotakids.com