HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Alankaralu
Alankaralu

    

Alamkaramulu rendu rakalu avi
a. sabdalamkaramulu -
1. vruthyanuprasamu – oke hallu aneka paryayamulu tirigi tirigi vachhinacho adi vruttanuprasalamkaramu anbadunu.
Udaharana – Amanda nandambunu govindudu indiri mandirambu chochhi.
2. chekanu prasamu – ardha bhedhamuto rendaksharamula padamunu ventaventane prayoginchunu.
Udaharana – papa haruharu sevimchedaru.
3. latanu prasamu – ardhamunandugaka, tatparyamamdu mathrame bhedamundunatlu oka padamunu ventaventane prayoginchuta.
Udaharana – srinadhu varninchu jihva jihva
4. yamakamu – ardhabhedamu gala aksharamula samudayamu marala marala uchharimpabadinacho yamakamagunu.
Udaharana – lema danujulageluvaga lema
5. muktapada grastamu - padamu chivaranundu padamuto taruvata padamunu prarambhinchuta.
Udaharana – sudati nutanamdana, madanagaturanga purnamanimaya sadana.

b. ardhalamkaramulu –
1. upakapankaramu – upamana upameyalaku gala polikanu manoharamuga varninchunu.
Udaharana – ame mukamu chndra bimbamu vale prakasinchuchunadi.
2.rupakalamkaramu – upamana upameyamulaku bhedhamunnanu abhedhamu chepputanu rupakalamkaramu antaru.
Udaharana – samsara sagaramu niduta mikkili kashtamu
3. sleshalamkaramu – aneka ardhamulu vachhunatlu chepputa sleshalamkaramu.
Udaharana – raju kavalayanandakarudu.
4. ardhantaranyasamu – samanyamunu visheshamu chetanu, visheshamunu samanyamu chetanu samardhinchuta
Udaharana – mahathmulaku sadhyamu kanidemunnadi.
5.uthpreksha alamkaramu – upameyamunu upamanamuga uhinchutanu uthprekshalamkaramu anduru.
Udaharana – a vachhuchunna enugusadagondamemo anunatlunnadi.
6.atisayokthi -`oka vishayamu unnadanikante adhikamu chesi varninchuta
Udaharana – uriyandali bhavanamulu akasamunu antutunnavi.
7. drushtantaramu – upamana upameyamulaku biba, pratibibba bhavamu undunatlu varninchuta.
Udaharana – oraja nive kirthimantudavu.
8. svabhavokti – jati gunakriyadulaloni svabhavamu unnadunnatlu manoharamuga varninchuta.
Udaharana – aranyamunandu lellu beduru chupulato chengu chenguna dumukuchu parigedutunnavi.


     
© 2014 chotakids.com